ÜCRETSİZ Ön Muhasebe Programı

ÜCRETSİZ Ön Muhasebe Programı


ÜCRETSİZ Ön Muhasebe Programı

Bilsoft ücretsiz ön muhasebe programı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ömür boyu kullanabileceğiniz bir bedava muhasebe programıdır. Basit arayüzü sayesinde kolay kullanılabilir, çok fazla işlem karmaşası gerektirmeyen, barkod desteği ile sadece müşteri, stok ve satış işlemlerini yapabileceğiniz, yaptığınız işlemlerin detaylı raporunu alabileceğiniz bir program mı arıyorsunuz? Tamamen ücretsiz ön muhasebe programı ile tüm gelir gider işlemlerinizi kolayca yönetecek, satış raporlarınıza rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Müşterilerinize hızlı satış yapmanızı sağlayan Cari Takip Programı işyerinize hız ve performans kazandıracak. Barkod desteği ile firmanızda en hızlı şekilde işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır. Cari Takip Programı ile kasa defterinden kurtulacak, müşterilerinize ait alacak verecek durumunu anında görüntüleyebileceksiniz. Program ile hızlı satış yapabilir, ürünlerinizin ve müşterinizin ayrıntılı bilgilerini saklayabilir, ürünlerinizin stoklarını tutabilir ve bu bilgileri anında görüntüleyebilirsiniz. Cari Takip Programında tüm işlemler en basit hale indirgendiğinden 7' den 70' e herkes zorlanmadan çok rahat kullanabilir. Cari Takip Programı küçük ve orta ölçekli, satış işlemi yapan tüm işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir.

 

Kurulum : Kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirip çalıştırınız. Antivirüs programı veya Güvenlik duvarınız açık ise programın kurulumu için yetki izni isteyebilir. Bu ekran karşınıza gelmesi durumunda "İzin Ver" seçeneğini seçip kurulumu tamamlayınız. Program kurulduktan sonra masaüstüne kısayol atmaktadır. Programa ilk girişte kullanıcı adınız demo, şifreniz ise 1234 dür. Programa girdikten sonra kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.

Etiketler: ücretsiz ön muhasebe programı, ön muhasebe programı ücretsiz full, ön muhasebe programı full, ön muhasebe programı ücretsiz,ücretsiz full cari hesap programı, depo stok takip programı ücretsiz,basit ön muhasebe programı, muhasebe yazılımı, en iyi ücretsiz muhasebe programı, market satış programı, basit muhasebe programı, free muhasebe programı


 İndirilme    Dosya Boyutu   Versiyon   Son Güncelleme 
1.157.152 35,3 MB 3.0 07.05.2021


Ücretsiz Ön Muhasebe Program� Özellikleri


  1. Cari Kart Modülü

  2. S�n�rs�z Cari Hesap kart� tan�mlama
  3. S�n�rs�z grup tan�mlama
  4. Cariye Stoklu-Stoksuz Sat��
  5. Cariye kasa'dan ödeme ve tahsilat yapabilme
  6. Cariyi borçland�rma ve alacakland�rma i�lemleri
  7. Tahsilat ve ödeme makbuzu kesme
  8. Cari hesap ekstresi, Toplu Cari raporu ve cari i�lem raporu alabilme
  1. Stok Takibi Modülü

  2. S�n�s�z Depo tan�mlama
  3. S�n�rs�z Stok kart� Tan�mlama
  4. Barkodsuz ürünler için otomatik barkod tan�mlama
  5. Gramajl� ürünleriçin otomatik barkod tan�mlama
  6. Stok grubu ve birimi tan�mlama
  7. Stok kartlar�na resim yükleme
  8. Toplu stok raporu ve stok hareketleri raporunu alabilme
  9. Depo hareketleri raporunu alabilme
  10. Barkod etiketi basma (tekli veya toplu)
  11. Depolar aras� virman
 
  1. Raporlama Sistemi

  2. Cari kartlara ait Hesap ekstresi, Toplu cari raporu v.b.
  3. Stok, Depo Hareketleri,Stok listeleri raporu v.b.
  4. Sat�� raporu ve sat�� grafi�i
  5. Kasa hareketleri Raporu
  6. Banka Hareketleri Raporu
  7. Çek/Senet raporu                    
  8. Kar-Zarar Analizi
  9. Gün Sonu Raporu                   
  1. Fatura Modülü

  2. Al��, Sat�� ve �ade faturas� düzenleme
  3. H�zl� parekende sat��� yapabilme
  4. Standart ve gramajl� ürün barkod deste�i
  5. �rsaliyeyi fatura dönü�türme
  6. Fatura makbuz bas�m�
  7. Detayl� al��, sat�� ve iade faturas� raporlama
 
  1. Kasa Takip Modülü

  2. Kasadan ödeme ve tahsilat i�lemleri
  3. Kasadaki kalan bakiyeyi görme
  4. Kasa'dan banka'ya virman yapabilme
  5. �ki tarih aras� detayl� raporlama
  1. Banka Takip Modülü

  2. S�n�rs�z banka hesab� tan�mlama
  3. Banka hareket giri�i yapabilme
  4. Banka'dan Bankaya veya Banka'dan Kasaya virman yapabilme
  5. Banka hareketlerini detayl� raporlama
 
  1. Çek-Senet takibi

  2. S�n�rs�z çek-senet tan�mlama
  3. Çeklerin ödeme/tahsilat durumunu de�i�tirme
  4. �ki tarih aras�nda detayl� raporlama
  1. Taksit Takip Modülü

  2. Otomatik taksitlendirme Modülü
  3. Vadesi gelen taksitleri ana ekranda uyarma
  4. Taksitlerin tahsilat ve ödeme i�lemleri
  5. Detayl� taksit raporu alabilme
 
  1. Kullan�c� Arayüzü

  2. Her kullan�c�y� yetkilendirme (Ekleme,Düzenleme,Silme Raporlama i�lemlerine göre)
  3. Firma bilgi tan�mlama            

   

  1. Di�er Özellikler

  2. H�zl� fiyat sorgulama ekran�
  3. H�zl� günlük sat�� analizi
  4. Vadesi gelen veya geçen taksit hat�rlatma
  5. Otomatik güncelleme
  6. Fatura ve rapor dizayn�n� kullan�c�n�n kendi yapabilmesi 
  7. Fiyatland�rmaya yeni ek modüller dahil de�ildir.
 


Program Görselleri


Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı Ana Gösterge Paneli
Ana Gösterge Paneli
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı cari hesap takip
Cari Hesaplar
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı stok takip
Stok Kartlar�
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı taksit takip
Taksit Takip
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı yeni alış satış faturası
Yeni Al��-Sat��
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı kasa takip
Kasa
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı banka takip
Banka
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı çek senet takip
Çek Senet
Bilsoft ücretsiz full free cari takip ön muhasebe programı kullanıcı ayarları yetkilendirme
Kullan�c� Ayarlar�
 


E�itim Videolar�


Hesap Kart� Ekleme
Süre: 1:05
Cari Hesaplar
Süre: 1:19
Stok Kart� ��lemleri
Süre: 4:24
 
Al��-Sat�� Faturas�
Süre: 3:14
Fatura Bölümü
Süre: 1:33
Kasa ��lemleri
Süre: 2:04
 
Banka ��lemleri
Süre: 2:16
Taksit Takip ��lemleri
Süre: 2:00
E-Fatura Program�
Süre: 4:27
 


Yeni Eklenen Özellikler


VERS�YON 3.0 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 07.05.2021
 • Kullan�c� arayüzü iyile�tirmesi yap�ld�.
 • Ana ekrana kasa i�lemler/günlük i�lemler/günlük sat�� grafikleri eklendi.
 • Finansal durum raporu ve ayl�k mail olarak hat�rlatma sistemi eklendi.
 • Genel iyile�tirmeler yap�ld�.
 • Sistemsel hatalar düzeltildi.
VERS�YON 2.9.8.7 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 20.03.2019
 • Sistemin alt yap�s�nda düzenlemeler yap�ld�.
VERS�YON 2.9.8.5 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 16.09.2018
 • Destek programlar� kullan�c� giri�ine eklendi
 • Cari Seçim ekran�nda bakiye gösterimi eklendi.
 • Stok hareketlerine ve toplu stok raporlar�na fatura i�lemlerine göre raporlama eklendi.
 • Verifone mx915 Entegresi yap�ld�.
 • N11 entegresi yap�ld�.
 • Moka entegresi yap�ld�.
 • H�zl� sat�� ekran�nda bilgi fi�i yazd�rma seçene�i eklendi.
 • Sistemsel hatalar düzeltildi.
VERS�YON 2.9.8.4 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 14.02.2018
 • H�zl� Sat�� modülü eklendi
 • Sat�� Bekletme özelli�i eklendi
 • Sat�� panelinde f10 miktar de�i�tir özelli�i eklendi
VERS�YON 2.9.8.3 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 21.09.2017
 • Fatura aç�klamas�, stok i�lem aç�klamas�na eklendi.
 • Sistemsel hatalar giderildi
VERS�YON 2.9.8 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 19.07.2017
 • Cari i�lemlerdeki taksit i�lemler bölümüne sa� t�klayarak taksitlere gildebilme özelli�i eklendi
 • Sistemsel hatalar giderildi
VERS�YON 2.9.7 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 18.02.2017
 • Program�n giri� ekran�na ve içerisinden dönem seçimi eklendi
 • Program�n giri� ekran�na 'Beni Hat�rla' seçene�i eklendi
 • Kasa i�lemlerinde cari hesap seçme özelli�i eklendi
 • Teklif/Sipari� modülünde eklenen her ürün için aç�klama alan� eklendi
 • Teklif/Sipari� modülünde detayl� arama eklendi
 • Al��/Sat�� ekran�ndaki hatalar giderildi.
 • Stok kartlar� bölümündeki i�lem kay�tlar�na sa� klik yaparak 'Faturay� Görüntüle' seçene�i eklendi
VERS�YON 2.9.6 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 15.12.2016
 • Al��/Sat�� ekran�na otomatik makbuz yazd�rma seçene�i eklendi
 • Al��/Sat�� ekran�nda ayn� ürünleri ayn� sat�rda topla seçene�i eklendi
 • Fatura ve çek bölümündeki kay�tlara sa� klik yaparak 'evrak yükle','evrak görüntüle' seçenekleri eklendi
 • Stok i�lem hareketlerinde arama bölümü eklendi
 • Fatura raporlar�na cari kod seçene�i eklendi.
 • Fatura iptal etme seçene�i eklendi
 • Cari kart bölümüne 'Kargo Fi�i Yazd�rma' özelli�i eklendi
 • Cari kartlar�nda mü�teriye ait banka hesap bilgilerini tutulaca�� bölüm eklendi
 • Depo hareket raporu düzenlendi(Sadele�tirildi)
 • Taksit bölümüne detayl� rapor alma özelli�i eklendi
 • Ana ekrandaki vade hat�rlatma bölümüne i�lem bakiye alan� eklendi
VERS�YON 2.9.5 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 27.06.2016
 • Teklif / Sipari� modülü eklendi
 • Sat�� ekran�na toplu iskonto eklendi
 • Toplu stok raporuna arama filtrelemesi eklendi
 • Hatal� fatura kaydetme sorunlar� giderildi
 • Banka i�lem hareketlerinde arama bölümü eklendi
 • Stok kartlar�nda raf tan�mlama alan� eklendi
 • Stok kart düzenleme ekran�nda barkod kontrolu yap�ld�
 • Al��/Sat�� fatura i�lemlerinde ÖTV alan� eklendi
 • Cari kart listesine bakiye alan� eklendi
 • Kredi kart sat��lar�nda banka hesab�na i�leme sorunu giderildi
 • Vadeli sat��lar�n cari hesaba vade tarihinin i�leme sorunu giderildi
 • Toplu stok raporuna '0' bakiye kartlar� göster / gösterme seçene�i eklendi
 • Kullan�c�n�n stok ekleme ve düzenleme yetkisi yoksa al�� fiyat�n� görmesi engellendi.
 • Cari raporuna '0' bakiye kartlar� göster / gösterme seçene�i eklendi
 • Sat�� ekran�nda stok resim gösterme sorunu giderildi
VERS�YON 2.9.1 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 15.01.2016
 • Toplu SMS Gönderim modülü eklendi.
 • Al��-Sat�� faturas�na Tevkifat i�lemleri eklendi.
 • Cari ��lem Raporuna evrak no alan� eklendi.
 • Cari hesap ekstresine Birim Fiyat� alan� eklendi
 • Cari ��lem listesine tarih ve kay�t s�ras�na göre s�ralama yapt�r�ld�
 • Al�� Faturas�ndaki "Kaydettikten sonra yeni Al��-sat�� paneli aç" özelli�i düzenlendi.
VERS�YON 2.9 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 28.12.2015
 • Çek Cirolama bölümü eklendi

 • Çek durumunun bankada olmas� özelelli�i eklendi.

 • Çek durumunun iade olmas� özelelli�i eklendi.

 • Çek Giri�-Ç�k�� bordorsu yazd�rma özelli�i eklendi.

 • Kasada bölümünde silme i�lem sorunu giderildi.

 • Bilgi fi�i ç�kt�s�na Son Bakiye alan� eklendi.

 • Çek raporuna yeni filtreleme özellikleri eklendi.

 • Sat�� faturas� ekran�na kaydettikten sonra otomatik fatura ç�kt�s� alma özelli�i eklendi.

 • Fatura ekran�nda son eklenen ürün otomatik seçili hale getirildi.

 • Cari ��lem Raporunda önceki devir alan� ekledi

 • Kullan�c� yetkisine sat�� ekran�ndaki birim fiyat�n� de�i�tirme yetki seçene�i eklendi.

 • Sat�� ekran�nda i�lem yap�ld���nda cari kart bakiyesi otomatik güncellendi.

 • Fatura ç�kt�s�nda son bakiye durumu (Borç-Alacak) detayl� yazd�r�ld�.

 • Çek senet raporunda Senet i�lemlerine ait raporun ba�l��� de�i�tirildi.

 • Taksit i�lemlerinde taksit say�lar� (1. taksit) yerine Ay (Ocak taksidi) aç�klamas� düzenlendi.

 • Fatura ekran�nda farkl� cariye sat�� yapma hatas� giderildi.

 • Fatura ekran�nda farkl� sto�a sat�� yapma hatas� giderildi.

 • Fatura düzeltme i�leminde depo seçene�i düzenlendi.

 • Fatura ekran�nda birim fiyat�na "0" giri� yapma sorunu giderildi.

 • Cari ve Çek rapor tasar�mlar�n�n görselleri de�i�tirildi.

VERS�YON 2.8 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 20.06.2015
 • Giri� ekran�nda vadesi gelen Taksit, Çek-Senet ve cari i�lem hareketleri detayl� listelendi.

 • Sat�� panelinde stoktaki ürünlerin kalan bakiyesini gösterme seçene�i eklendi.

 • Sat�� panelinde kay�tl� olmayan ürünlerin eklenmesi için "Yeni Stok Ekle" bölümü eklendi.

 • Sat�� faturas�nda ürün ekleme penceresine "Birimi" alan� eklendi.

 • Cari hareket ekran�nda fatural� bir i�lem varsa bu i�leme ait fatura detay�n�n görüntülenmesi sa�land�.

 • Çek-Senet bölümündeki arama kriterleri detayland�r�ld�. Yeni arama kriterleri eklendi.

 • Stok kartlar�nda i�lem harekitini silme sorunu giderili.

 • Cari Hesaplardan yap�lan taksitli sat��da taksit ekran�nda ünvan görünmeme sorunu giderildi.

 • Banka bölümünde para giri� ve ç�k�� i�lemlerinde ünvan görüntüleme sorunu giderildi.

 • Sat�� faturas� bölümünde ürün ekleme ekran�ndaki iskonto tutar� gözükmemesi düzenlendi.

 • Taksit yapma seçeneklerine 6 Ay (180 gün) periyodu eklendi.

 • Sat�� faturas� bölümünde kaydet butonuna birden fazla bas�lmas� durumundaki çoklu kaydetme i�lemi düzenlendi.

 • Tahsilat makbuzu i�leminde kalan bakiyenin borç-alacak durumu rapora yazd�r�ld�.

 • Cari kart bölümünde cariler üzerinde seçim yap�lmas� ve i�lem hareketlerinin do�ru �ekilde gelmesi düzenlendi.

 • Al�� faturas� düzenleme i�leminde miktara bölme sorunu giderildi.

 • Sat�� panelinde kaydetme hatas� giderildi.

 • Stok kartlar� ekran�nda yeni ürün giri�i esnas�nda stok grubu ve biriminin de�i�tirilmesini sa�lamak amac�yla buton eklendi.

 • Stok hareketleri bölümünde ç�k�� i�leminin hangi firmaya yap�ld��� eklendi.

VERS�YON 2.7.1 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 27.11.2014
 • Kar-Zarar Analizi düzenlendi

 • Kar-Zarar analizi raporunda iyile�tirme yap�ld�

 • Ürün Düzeltme sorunu giderildi

 • Stok kartlar�nda ürün düzenleme i�lemlerindeki kar��la��lan hatalar giderildi.

 • Fatura modülü iyile�tirildi

 • Ürünlerin al�� fiyat� üzerindeki hesaplama sorunu düzenlendi.
VERS�YON 2.7 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 21.10.2014
 
 • Depo Modülü eklendi

 • Stok kartlar�n�n farkl� depolara kaydedilmesi ve raporlanmas� sa�land�.

 • Kar zarar analiz raporu güncellendi.

 • Kar-zarar analizi güncellenerek hesaplama yöntemindeki hatalar giderildi.

 • Kasa raporuna fatura unvan eklendi

 • Kasa i�lemlerinde cari bilgisi eklendi.

 • Çek düzenleme ekran�nda cari seçimi kapat�ld�.

 • Çek düzenleme modülünde hatalar giderildi

 • Banka raporu güncellendi

 • Banka raporunda her bankan�n raporunu ayr� ayr� alma seçene�ieklendi.

 • Stok bölümüne yeni rapor eklendi.

 • Menü'ye Stok kartlar�n�n fiyat listesi için yeni rapor eklendi.

 • Kasada tarih saat gösterimi yap�ld�

 • Kasada yap�lan i�lemlerin saat bilgisi eklendi.

 • Raporlar h�zland�r�ld�.

 • Raporlar�n daha h�zl� aç�lmas� için optimizasyon yap�ld�.

 • Sektör Seçme ekran� yap�ld�,

 • Farkl� sektörler için program kurulumunda sektör seçimi eklendi.

 • Fatura ürün düzeltme hatas� giderildi

 • Fatura kesimi s�ras�nda ürün bilgisi düzenlemedeki soun gideildi.

 • Menü' ye yeni raporlar eklendi

 • Stok Depo, Çek, Banka raporlar� detayland�r�larak menüye eklendi.

 • Taksit modülü iyile�tirildi

 • Taksit modülünde hatalar düzenlendi.
VERS�YON 2.6 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 13.05.2014
 • Stok kartlar�na resim ekleme özelli�i eklendi.
  Stoklar�na ekledi�iniz ürünlere resim ekleyip sat�� esnas�nda resim görüntüleyebilirsiniz.

 • Kasa hareketlerindeki düzenleme hatas� giderildi. 
  Cariden yapt���n�z tahsilat i�lemlerini kasadan düzeltme sorunu giderildi

 • Kar/Zarar analizi raporu düzenlendi 
  Kar/Zarar analizindeki maliyet hesaplama yöntemi de�i�tirildi.

 • Fatura düzeltme i�lemindeki sorunlar giderildi
  Fatura düzeltme modülünde iyile�tirmeler yap�larak sorunlar giderildi.

 • Banka, Kasa raporlar�nda son bakiye eklendi.
  Banka-Kasa raporlar�nda son bakiye alan� eklendi.

 • Cari Ekstre raporunda devir bakiyesi eklendi 
  Cari Ekstre raporunda iki tarih aras�nda al�nan rapora, önceden devir bakiyesi eklendi

 • Al�� Faturas�nda Kredili sat�� sorunu giderildi 
  Al�� faturas�nda kredili sat��larda, sat�� faturas� olarak i�lem görmesi düzenlendi.

 • Banka Hesap düzenleme özelli�i eklendi 
  Banka hesap tan�mlar�nda hesap bilgileri düzenleme özelli�i eklendi 

VERS�YON 2.5.4 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 10.04.2014
 • Cari Kart Bölümü ak�ll� arama düzenlendi
  Cari kart bölümünde cep telefonu ve E-mail adresi alanlarda arama özelli�i eklendi.

 • Kar-Zarar analizi güncellendi
  Analiz raporunda sat��-al�� ve iade i�lemlerine göre rapor güncellendi.

 • Fatura bölümü güncellendi
  Fatura bölümünde sat��, al�� ve düzenleme i�lemleri güncellendi

 • Sat�� Faturas� ekran� güncellendi
  Sat�� faturas�nda Aç�k Hesap gerçekle�tirilen i�lemler yenilendi.

 • Fatura arama kriterleri güncellendi
  Fatura arama bölümünde fatura no, fatura türü gibi kritere göre arama eklendi.

 • H�zl� Fiyat Sorgulama ve Stok Etiketi güncellendi.
VERS�YON 2.5.2 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 12.03.2014
 • Tahsilat/Borç i�lemlerinde banka kay�t sorunu düzenlendi.
  Cari'ye banka ve kredikart� ile yap�lan i�lemlerdeki sorunlar gideirldi.

 • Kullan�c� yetkileri düzenlendi
  Kullan�c�lar�n cari hesaplar bölümündeki yetkileri düzenlendi.

 • Cari hesap raporlar� detayland�r�ld�
  Cari hesap bölümünde arama kriterlerine göre raporlama sa�land�.

 • Al��/Sat�� Faturas� i�lemleri düzenlendi
  Faturaland�rma i�lemlerinde birim fiyat� sorunu giderildi

 • Alfanumeric barkod giri�i sa�land�
  Stok kartlar�nda barkod tan�mlamas� hem say� hemde rakam içerebilecek �ekilde düzenlendi.

 • Cari Kartlarda listeleme De�i�tirildi
  Cari kart bölümünde listeleme ekran�na mü�teriye ait telefon ve mail eklendi.

 • Tahsilat/Ödeme makbuzu düzenlendi
  Tahsilat ve Ödeme makbuzu detayland�r�ld�.

 • Toplu stok raporu düzenlendi
  Toplu stok raporunda kalan bakiye detayl� gösterildi.

 • Fatura basma içeri�i geli�tirildi
  Fatura basarken yetkili, telefon ve sevk adresi bölümleri eklendi.

VERS�YON 2.5.1 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 26.02.2014
 • Sat�� ekran�nda birim fiyat sorunu düzenlendi.
  Sat�� ekran�nda ürünün kdv dahil seçilmesi durumundaki bask� hatas� giderildi.

 • Cari ekran�nda arama kriterine göre raporlama
  Cari hesap ekran�nda arad���n�z kritere göre raporlama özelli�i eklendi.

 • Cari hesap banka i�lemlerindeki sorun giderildi. 
  Cari hesap bölümünde banka ve kredi kart� ile yap�lan i�lemlerdeki sorunlar giderildi.

 • Farkl� barkod giri�i eklendi
  Stok kart� tan�mlama ekran�nda harf içeren barkod tan�mlama özelli�i eklendi.

 • Barkod düzenleme i�levi eklendi
  Stok kartlar� bölümünde düzenleme yap�lmas� durumunda barkodun düzenlenmesi özelli�i eklendi.

 • Kullan�c� yetkileri düzenlendi.
VERS�YON 2.5 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 19.02.2014
 • Cari Hesap Ekstresi düzenlendi
  Cari hesap ekstresinde sorunlar giderildi. Toplu rapor al�nmas� sa�land�

 • Sat�� ekran�ndaki iskonto hesaplamas� düzenlendi
  Sat�� ekran�nda, ürünlerin iskontolu sat���n�n hesaplanmas� sorunu giderildi.

 • Otomatik barkod olu�turma eklendi.
  Stok kart� tan�mlarken hem gramajl� hemde standart ürünler için otomatik barkod tan�mlama özelli�i eklendi.

 • Gramajl� ürünlerin barkodlu sat��� eklendi
  Sat�� ekran�nda gramajl� ürünlerin barkodlu sat�� deste�i eklendi.

 • Gramajl� ürünlerin stok tan�mlamas� eklendi.
  Stok kartlar�na gramajl� ürün ekleyebilir ve barkod olu�turabilirsiniz.

 • Stok kartlar�nda bilgi görüntüleme aktifle�tirildi 
  Stokkartlar� bölümünde ürünlerin üzerinde gezerken bilgileri sa� tarafta görüntülendi.

 • Kar zarar analiz raporu düzenlendi.
  Kar-zarar analiz raporu düzenlenerek raporlamas� geni�letildi.

 • Maliyet hesapmalar� düzenlendi.
  Stok kartlar�nda stok raporu maliyet ve sat�� analizine göre detayland�r�ld�.

 • Raporlarda listeleme ve s�ralama özelli�i geli�tirildi. 

  Raporlarda kullan�c� iste�ine göre listeleme ve s�ralama özelli�i eklendi.

VERS�YON 2.4 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 11.02.2014
 • Fatura Düzeltme ��lemi Eklendi.
  Programdaki al�� ve sat�� faturalar� düzeltme i�levi yenilendi.

 • Otomatik Fatura No ekleme 
  Fatura keserken, son kesilen fatura numras�n� artt�rarak otomatik yazd�rma fonksiyonu eklendi.

 • Kullan�c� Yetkileri Yenilendi
  Kullan�c�lar�n kasa ve fatura i�lemlerindeki yetki giri�leri yenilendi.

 • Vadeli sat��larda vade tarihi seçene�i eklendi 
  Sat�� faturas�n� Aç�k Hesap olarak kaydedilen sat��larda vade tarihi seçene�i eklendi.

 • Toplu Stok Raporu detayland�r�ld�
  Toplu stok raporu ürünlerin maliyet ve sat�� fiyatlar�na göre detayland�r�l�p düzeltildi.

 • Program ana Ekran�na Sat�� Analiz bölümü eklendi
  Ana ekranda günlük sat��lar�n h�zl� bir �ekilde raporlanmas� sa�layan analiz bölümü eklendi.

 • Detayl� Kullan�c� Yetkilendirmesi
  Yeni versiyonda kullan�c�lar�n ekleme, düzenleme, silme ve raporlama gibi yetkilerini detayl� ayarlayabilirsiniz.

 • Rapor-Fatura Tasar�m Alan� Yenilendi
  Fatura ve tasar�m i�lemlerini daha kolay ve h�zl� yapabilirsiniz.

 • Kullan�c� Dostu Arayüz
  Görselli�i artt�r�lm�� butonlar ve h�zl� ekran geçi�leri eklenmi�tir.

 • Hat�rlatma Modülü
  Taksit i�lemlerinizi anasayfa giri� ekran�ndan takip edebilir günü gelen taksitlerinizi görebilirsiniz.

 • Esnek Raporlama Sistemi
  Raporlar istedi�iniz s�ralamaya göre s�ralanamakta rapor tasar�mlar�n�za cok daha h�zl� ve k�sa sürede cevap verilebilecektir.

 • Detayl� Stok Giri�i
  Stok kart bilgilerine KDV ve ÖTV alanlar�n�n detayl� bilgi giri�i sa�land�. Etiket bask� sistemi esnek hale getirildi.

 • Kullan�c� Merkezli Sistem
  Geli�tirilmi� alt yap�s� sayesinde kullan�c� firmalar�n istekleri do�rultusunda yeni moduller k�sa sürede haz�rlan�p programa entegre �ekilde çal��abilecektir.

 • ��lem Detaylar� Artt�r�ld�
  Çek-Senet i�lemlerinde taksit i�lemlerinde cari takip sisteminde ekstradan detayland�rmalar eklenip bilgileriniz daha net �ekilde korunmas� sa�land�.S�k Sorulan Sorular (SSS)


 • Program neden Ücretsiz?
  Program�m�z 2009 y�l�ndan itibaren ana ekran�nda bulunan reklam alan� ve kullanc�lar�m�z�n program� herhangi bir k�s�tlama olmadan de�erlendirebilmesi için ücretsiz olarak sunulmu�tur.
 •  
 • Program demo (K�s�tl� kullan�m özellikli) mudur?
  Program�m�z kesinlikle demo (k�s�tl�) DE��LD�R. 
 •  
 • Programda kay�t veya süre s�n�rlamas� var m�?
  Program�m�z tam sürüm programd�r. Herhangi bir süre veya kay�t k�s�tlamas� söz konusu de�ildir. Ömür boyu kullan�labilir.
 •  
 • Programa girdi�imde verilerimi nas�l yedeklerim?
  Ücretsiz program içerisinde yedekleme sistemi mevcut de�ildir. Yedekleme lisans� almak için t�klay�n�z.
 •  
 • Programdan ald���m ekstre/raporlar� mü�terime mail ile gönderebilir miyim?
  Evet.Program ald���n�z tüm raporlar� istedi�iniz ki�iye mail ile gönderebilirisniz.
 •  
 • Programda Barkod okuyucu ve Barkod Yaz�c� kullanabilirmiyim?
  Evet kullanabilirsiniz. Program tüm marka barkod okuyucu ve barkod yaz�c�larla entegre çal��abilmektedir. Barkod okuyucular tak çal��t�r cihazlar oldu�undan ekstra kurulum gerektirmez.
 •  
 • Barkod yaz�c�dan ç�kt� alam�yorum?
  Barkod yaz�c�dan ç�kt� alabilmeniz için yaz�c�n�n ad�n� "BILSOFT" veya "BILSOFT_BAR" �eklinde de�i�tiriniz. (Not: �sim de�i�ikli�inden sonra cihaz�n�z çal��mazsa bilgisayar�n�z�n deste�ine göre küçük harflerle "bilsoft" veya "bilsoft_bar" �eklinde de deneyiniz.) Programdan hem bilgi fi�i, hemde barkod etiket bask�s� yap�yorsan�z ekli barkod yaz�c�n�z� kopyalay�p iki yaz�c� olu�turman�z gerekir. Olu�turdu�unuz birinci yaz�c�ya "BILSOFT", ikinci yaz�c�ya ise "BILSOFT_BAR" ad�n� vermeniz gerekmektedir.
 •  
 • Marketler için haz�r ürün barkodlar� var m�?
  Marketler için güncel 20.000 Adet haz�r ürün barkodu mevcuttur. Dile�en mü�terilerimize 250 TL kar��l���nda haz�r barkod listesi eklenebilir.
 •  
 • Farkl� para birimleriyle (USD, Euro) program� kullanabilirmiyim?
  Programda sadece tek para birimi çal��t�rabilirsiniz. Ayn� anda birden fazla para birimi ile çal��maz. Birden fazla para birimi kullanmak istiyorsan�z program� farkl� klasöre ço�altarak her bir klasör alt�nda farkl� para birimine ait kay�t tutabilirsiniz. Dilerseniz fatura ve rapor alanlar�ndaki tasar�mlar� "Raporlar" menüsündeki "Rapor Tasar�m" modülünden istedi�iniz�ekilde de�i�tirebilirsiniz.
 •  
 • Program hakk�nda teknik destek alabilirmiyim?
  Destek ekibimiz mesai saatleri içerisinde telefon ve uzak masaüstü deste�i vermektedir. Program hakk�nda destek almak isteyen mü�terilerimiz öncelikle "Destek" bölümünden "Yeni Destek Numaras�" kayd� yapt�rmalar� gerekmektedir. Destek i�lemi ücrete tabidir.
 •  
 • Teknik destek almak istiyorum ancak neden ücretli?
  60.000' den fazla kullan�c�ya sahip program�m�zda, kaliteli destek hizmeti verebilmek için ücret talep edilmektedir. Çok cuzi miktarda al�nan bu ücret sizlere daha iyi hizmet verebilmek içindir.